Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel - Kita Group

  • Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel - Kita Group
phone

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP

091.337.4482

Đăng ký nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

[giaban]280,000,000[/giaban][chitiet]Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel - Kita Group

Sản phẩm áp dụng: 78 căn - thuộc phân khu BT5 thuộc dự án The Melody Village Ciputra

Thời gian áp dụng: Từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới (Chính sách này có thể thay đổi mà không cần báo trước).

Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng (trong phạm vị toàn quốc) đăng ký mua các BDS tại Dự án The Melody trong thời gian áp dụng và thỏa mãn các điều kiện kèm theo.


Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel - Kita Group

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel - Kita Group


☎ Liên hệ tư vấn mua căn hộ phòng kinh doanh chủ đầu tư: 091.337.4482

1. Chương trình thanh toán

★ Tiến độ thanh toán Chiết khấu ưu đãi

Thanh toán sớm CS 1 chiết khấu 4% 

• Đặt cọc 500.000.000 Đồng/1 sản phẩm 

• Đợt 1 đóng 60% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế) và bao gồm tiền đặt cọc - Thỏa thuận cam kết chuyển nhượng (TTCKCN)

• Đợt 2 20% giá trị hợp đồng Gồm Thuế (Sau ngày đặt cọc 360 ngày)

• Đợt 3 15% GTCH (Trong vòng 720 ngày kể từ Đợt 1. Thông báo bàn giao nhà)

• Đợt 4 5% (Khi có thông báo bàn giao giấy chứng nhận QSD đất ở và nhà ở)

Thanh toán sớm CS 2 chiết khấu 7%

• Đặt cọc 500.000.000 Đồng/1 SP 

• Đợt 1 thanh toán 95% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế) và bao gồm tiền đặt cọc

• Đợt 2 5% (Khi có thông báo bàn giao giấy chứng nhận QSD đất ở và nhà ở)

Tiến độ Thanh toán chuẩn

• Thỏa thuận đặt cọc 500.000.000 Đồng 1 sản phẩm

• Đợt 1: (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc.)

• 10% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế) và bao gồm tiền đặt cọc

• Đợt 2: (Trong vòng 45 ngày kể từ đợt 1)

• 20% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế).

• Đợt 3: (Trong vòng 105 ngày kế từ Đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 4: (Trong vòng 160 ngày kể từ Đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 5: (Trong vòng 210 ngày kể từ Đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 6: (Trong vòng 260 ngày kể từ Đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 7: (Trong vòng 310 ngày kể từ Đợt 1)

• 10% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 8: (Trong vòng 360 ngày kể từ đợt 1)

• 10% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 9: (Trong vòng 420 ngày kể từ đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 10: (Trong vòng 470 ngày kể từ đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 11: (Trong vòng 520 ngày kể từ Đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 12: (Trong vòng 570 ngày kể từ Đợt 1)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 13: (Trong vòng 720 ngày kể từ Đợt 1. Thông báo bàn giao nhà)

• 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

• Đợt 14: (Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / quyeend sở hữu nhà ở - GCN QSDĐ/GCN QSHN)

05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế

2. Chương trình đành cho khách hàng mua số lượng nhiều:

• Số lượng Khách hàng mua Từ 2 -3 sản phẩm

• Chiết khấu 1%/Tổng giá trị sản phẩm

• Từ 4 sản phẩm trở lên Chiết khấu 1.5%/Tổng giá trị sản phẩm

3. - Chương trình hỗ trợ tín dụng

a. ĐK vay

1. TT tối thiểu 30% & Ký HĐ

2. Hoàn tất HĐMB hoặc HĐ khác tương đương

3. Được ngân hàng chấp thuận cho vay

b. Mức hỗ trơ

1. Ấn hạn gốc 12 tháng

2. Miễn shí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất

3. Hỗ trơ lãi suất vay 

I. Khách vay 30% giá trí HĐ: HT 100% ls vay trong 24 tháng. 

II. Khách vay 50% giá trí HĐ: HT 100% ls vay trong 18 tháng 

III. Khách vay 70% giá trị HĐ: HT 100% ls vay trong 12 tháng

4. Chương trình Hỗ trợ Phí quản lý :

Hỗ trợ Phí quản lý (sau khi bàn giao nhà): 12 tháng 

(Phí quản lý căn BT/tháng = Phí Quản lý/m2 đất XD x DT đất XD căn biệt thự)

5. Chương trình nhận bàn giao nhà sớm:

• Chiết khấu ngay 3% vào đợt thanh toán bàn giao nhà cho khách hàng lựa chọn bàn giao nhà sớm.

• Thỏa thuận đặt cọc 500.000.000 Đồng/1 SP 

• Đợt 1: (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc.) 10% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế) và bao gồm tiền đặt cọc

• Đợt 2; (Trong vòng 45 ngày kể từ đợt 1)

• Ký HDDCMB/TTCKCN) 20% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế). 

• Đợt 3; Trong vòng 105 ngày kể từ đợt 1 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế 

• Đợt 4: Trong vòng 160 ngày kể từ đợt 1 05% giá trị hợp đồng Gồm Thuế 

• Đợt 5: Trong vòng 210 ngày kể từ đợt 1 10% giá trị hợp đồng Gồm Thuế 

• Đợt 6: (Trong vòng 240 ngày kể từ Đợt 1. 42% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế) Thông báo bàn giao nhà Đã bao gồm khoản trừ ck 3% 

• Đợt 7: (Thông báo bàn giao GCN QSDĐ/GCN - GCN QSHN) 5% giá trị hợp đồng (Gồm Thuế) 

* Lưư ý:

(a). Về Chương trình thanh toán

- Khách hàng nhận được chiết khấu theo “Chương trình thanh toán” tại chính sách bán hàng này phải thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện:

+ Khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng bằng tiền tự có (không vay ngân hàng).

+ Hoặc Khách hàng thế chấp bằng tài sản khác (không phải là tài sản mà khách hàng đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng thuộc dự án The Melody) để vay vốn ngân hàng và được

ngân hàng đồng ý giải ngân ngay sau khi các bên Ký Thỏa thuận Cam kết

CNQSDĐO/QSHNO 

(b). Về Chương trình dành cho Khách hàng mua số lượng nhiều

- Phần chiết khấu Khách hàng được hưởng tại chương trình này sẽ được khấu trừ vào tấng giá trị sản phẩm khi Khách hàng ký Thỏa thuận cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở. 
- Chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cộng gộp cho các giao dịch phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên. 
- Các chương trình chiết khấu cho khách hàng mua số lượng nhiều sẽ chiết khấu trực tiếp sau khi trừ các khoản ưu đãi khác (nếu có). 
- Chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cộng gộp khi: 
+ Các Thỏa thuận cam kết chuyến nhượng ( hoặc hợp đồng tương đương) được đứng tên bởi duy nhất một Khách hàng. 
+ Hoặc các Khách hàng chứng minh được mối quan hệ huyết thống bằng Giấy khai sinh, hoặc cùng một Số hộ khẩu, hoặc chứng minh mối quan hệ vợ chồng bằng Giấy Đăng ký kết hôn.

(c). Về Chương trình hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng - Chỉ áp dụng đối với ngân hàng liên kết với dự án

☎ Liên hệ tư vấn mua căn hộ phòng kinh doanh chủ đầu tư: 091.337.4482

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel

Chính sách bán hàng dự án The Melody Village Ciputra Tây Hồ Hà Nội - biệt thự chung cư officetel


★ TÂM HUYẾT NHÀ KIẾN TẠO

"Với triết lý đặt hạnh phúc của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi luôn chú trọng vào từng đường nét kiến trúc, tập trung vào chất lượng công trình cũng như quy hoạch tiện ích... nhằm mang lại những sản phẩm bất động sản tốt nhất và giá trị gia tăng bền vững cho quý khách hàng. The Melody Village không những mang lại không gian thăng hoa cảm xúc mà còn cân bằng các giá trị tận hưởng cuộc sống. "

★ KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG LẴNG MẠN TỪ VẺ ĐẸP CHÂU ÂU NỒNG NÀN

Có một châu Âu phồn hoa và lãng mạn với những công trình kiến trúc đặc trưng mang vẻ đẹp làm xao xuyến bao trái tim... Khung cảnh nên thơ đầy cảm hứng là nơi tận hưởng những cung bậc cảm xúc thăng hoa và phiêu bồng trong giai điệu tình yêu quyến rũ lòng người.

★ GIAO THOA KIẾN TRÚC CHÂU ÂU VÀ NÉT ĐẸP VĂN HÓA Á ĐÔNG

Những đường nét tinh tế và đầy thi vị trong kiến trúc châu Âu cổ điển như mái vòm, chóp nhọn, cấu trúc đối xứng... được kết hợp hài hòa trong tổng thể không gian Hà thành đậm nét Á Đông.

★ NÉT CHẤM PHÁ TÂY PHƯƠNG GIỮA VÙNG ĐẤT KINH KỲ

Đâu đó giữa lòng Hà Nội ẩn chứa một châu Âu thu nhỏ là sự hội tụ hài hòa giữa vẻ đẹp lãng mạn và tinh tế trong từng đường nét thiết kế.

★ TỌA ĐỘ ĐỘC TÔN GIAO THOA KẾT NỐI

The Melody Village tọa lạc tại vị trí đắc địa cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hà Nội, giữa quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm, gần kề Hồ Tây và sông Hồng lịch sử. Kết nối trực tiếp đến trung tâm thủ đô Hà Nội và Sân bay Quốc tế Nội Bài.

★ SỨC KHỎE:

• BV Phổi Trung ương (10 phút)
• BV ĐK Phương Đông (05 phút)

★ TIỆN ÍCH CÔNG:

• Sân bay Nội Bài (07 phút)
• Ga Phú Diễn (10 phút)

★ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ:

• Lotte Mall Ciputra (01 phút)
• Lotte Center Hà Nội (10 phút)
• Mega Market Thăng Long (10 phút) GIÁO DỤC:
• ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (05 phút) ĐH Y tế công cộng (07 phút)
• ĐH Mỏ - Địa chất (08 phút)

★ VĂN HÓA - GIẢI TRÍ:

• Lăng Bác (15 phút)
• Nhà thờ lớn Hà Nội (15 phút)
• Công viên nước Hồ Tây (05 phút)
• Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (10 phút)

Mẫu biệt thự đơn lập
• Quy mô 03 tầng + 01 hầm
• Tầng hầm: 179,6 m2
• Tầng 1: 174,2 m2
• Tầng 2: 174,5 m2
• Tầng 3: 177,3 m2
Tổng diện tích 526m2 (không tính tầng hầm)

☎ Liên hệ tư vấn mua căn hộ phòng kinh doanh chủ đầu tư: 091.337.4482

★ BIỆT THỰ MANG PHONG CÁCH KIẾN TRÚC CHÂU ÂU

The Melody Village là sự kết hợp hài hòa giữa các dãy biệt thự mang vẻ đẹp kiến trúc đậm chất châu Âu cùng với cảnh quan xanh mát như khu vườn địa đàng.

★ TẦM CAO MƠI CỦA GIÁ TRỊ AN CƯ

Khu biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu cùng cảnh quan xanh mát và những điểm nhấn kiến trúc đặc trưng đem lại cuộc sống nghỉ dưỡng lý tưởng cho cư dân thành đạt.

• Quy mô: Gần 7ha
• Số lượng: 383 căn biệt thự
• Kết cấu: 3 tầng + 1 hầm

Mẫu biệt thự song lập góc

• Quy mô | 03 tầng + 01 hầm
• Tầng hầm: 107,9 m2 _
• Tầng 1: 116,9 m2
• Tầng 2: 120 m2
• Tầng 3: 110,2 m2
• Tầng tum: 20,7 m2
• Tổng diện tích 367,8 m2 (không tính tầng hầm)

Mẫu biệt thự song lập điển hình

• Quy mô: 03 tầng + 01 hầm
• Tầng hầm: 93,5m2
• Tầng 1: 97m2
• Tầng 2: 97,9m2
• Tầng 3: 89,1m2
• Tum: 18mm2
• Tổng diện tích 302 m2 (không tính tầng hầm)

Luminous Square

Khi ánh mặt trời lấp lánh trên những tán cây cổ thụ, Luminous Square là nơi tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ, nơi sải bước thảnh thơi của người lớn và không gian thư giãn lý tưởng cho cả gia đình.

★ TINH HOA KIẾN TRÚC CHÂU ÂU TRONG KHÔNG GIAN LÃNG MẠN VÀ SANG TRONG

Không chỉ là tiện ích cho cuộc sống viên mãn, The Melody Village còn kiến tạo không gian sống tinh tế và có tính thẩm mỹ cao.

★ TIỆN ÍCH THE MELODY VILLAGE

1. Pegasus Fountain – Đài phun nước
2. Luminous Square – Quảng trường ánh sáng
3, 4. BBQ Garden – Vườn nướng BBQ
5. Symphony Road – Đường giao hưởng
6. Concerto Garden – Vườn âm nhạc
7. Angel Playground – Sân chơi trẻ em
8. Sonata Round – Vườn dạo Sonata
9. Eden Garden – Vườn địa đàng
10. Gym - Yoga Outdoor Area – Khu tập Gym, Yoga ngoài trời
11. Royal Garden – Vườn thượng uyển
12. Khu kỹ thuật
13. Ancient Forest – Rừng cây cổ thụ

• Eden Garden - Khu vườn địa đàng là nơi chấp cánh cho tình yêu thăng hoa và kết nối những tâm hồn đồng điệu.

• Royal Garden - Mang vẻ đẹp hoàng gia - nơi trí tuệ và quyền lực lên ngôi, các quân cờ vua trong Royal Garden đều có giá trị đặc biệt và tỏa sáng theo cách riêng.
• Angel Playground - Nơi các thiên thần nhỏ tự mình trải nghiệm, kết nối và khám phá - thế giới bằng lăng kính tuổi thơ.

★ KHÔNG GIAN XANH - SỐNG AN LÀNH

Tận hưởng thế giới rộng mở mà ở đó có sự kết hợp hoàn hảo giữa công việc, cuộc sống và giải trí trong không gian giao hòa cùng thiên nhiên.
• 77ha cây xanh và mặt nước
Hệ sinh thái xanh hoàn thiện và quy mô bậc nhất Việt Nam.
• Eco-path
Tiên phong xây dựng đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ.
• Cảnh quan xanh mát
Hồ điều hòa, công viên, đài phun nước, cùng vô số tác phẩm nghệ thuật điêu khắc... trong một tổng thể hạ tầng đồng bộ.

★ ĐÔ THỊ SÂN BAY

The Meclody Village sở hữu vị trí giao điểm vàng kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội và Sân bay Quốc tế Nội Bài thông qua 02 tuyến đường huyết mạch Võ Chí Công và Võ Văn Kiệt. Tại The Melody Village, cư dân sẽ tận hưởng các ưu điểm vượt trội của khu đô thị sân bay khi chỉ mất 07 phút để đến Sân bay Quốc tế Nội Bài và 10 phút về trung tâm thủ đô.

★ BIỆT THỰ GOLF NỘI ĐÔ ĐẦU TIÊN TẠI HÀ NỘI

Tại Hà Nội, số lượng các dự án bất động sản được phát triển kèm sân golf rất khan hiếm và chủ yếu được phát triển tại những vùng ngoại ô thành phố. Cư dân The Mclody Village được tận hưởng sân tập golf nội đô Hà Nội cạnh hồ Tây thơ mộng ngay ngưỡng cửa nhà mình.

★ ĐẶC QUYỀN SỐNG TIỆN NGHỊ

• Chuỗi tiện ích phong phú đáp ứng nhu cầu sống thoải mái nhất dành cho mọi thành viên trong gia đình:
• Mua sắm - Giải trí
• Chăm sóc sức khỏe
• Giáo dục toàn diện
• Trung tâm thương mại
• Học viện Golf Leadbetter
• Hệ thống trường học đạt chuẩn
• Nhà hàng
• Sân tập golf
• Thư viện
• Cafe
• Trung tâm fitness
• Sân chơi trẻ em
• Phòng họp & sự kiện
• Bể bơi bốn mùa Spa
• Phòng xông hơi
• Ngân hàng, bưu điện
• Công viên xanh
• Đường dạo bộ Eco-path

★ TẬN HƯỞNG KHÔNG GIAN SỐNG CHẤT LƯỢNG HÒAN HẢO

"The Melody Village là một kiệt tác giữa lòng Hà Nội nhờ hột tụ các giá trì vàng từ biệt thự sản golf, đô thị sân bay, bất động sản xanh giúp nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp và tạo nên cuộc sống hướng thụ viên mãn."

★ THE MELODY RESIDENCE

The Melody Restdence
• Tổ hợp Căn hộ cao cấp & TMDV | 11 blocks | 40 tầng | 59.600 m2 | Căn hộ " | 2364 căn | Penthouse | 66 căn | Shophouse | 220 căn | Officetel | 850 căn
Không gian sống đẳng cấp với tầm nhìn triệu đô từ tòa nhà cao 40 tầng, thu trọn toàn cảnh 360° thủ đô Hà Nội. Shophouse Tạo nên nơi an cư lý tưởng cho cư dân tìm về cuộc sống thoải mái, tiện nghỉ và đẳng cấp.

★ THE MELODY COMPLEX

The Melody Complex
• Tòa tháp Thương mại - Dịch vụ & Văn phòng 40 tầng | 19.699 m2
• Shophouse 96 căn
• Officetel 4303 căn

The Melody Complex kiến tạo nên tổ hợp trung tâm thương mại, mua sắm, giải trí và văn phòng sầm uất bậc nhất cửa ngõ Tây Bắc TP. Hà Nội.
• The Melody - Và hơn thế nữa, The Melody Village nằm giữa lòng khu phức hợp " The Melody - quần thể biệt thự, các tòa tháp cao tầng thương mại - dịch vụ - văn phòng và căn hộ cao cấp, nơi kiến tạo cuộc sống : an cư, cộng đồng văn minh và hoạt động thương mại phồn vinh - trong tổng thể cảnh quan xanh mát tuyệt mĩ.

☎ Liên hệ tư vấn mua căn hộ phòng kinh doanh chủ đầu tư: 091.337.4482

[/chitiet]
Liên quan

Copyright © 2024 - All Rights Reserved. Design by BDSDONGANH

Nhận thông tin dự án

Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.

+